#104 Det går inte an att vi bygger ett hus åt vår Gud tillsammans med er.

#104 Det går inte an att vi bygger ett hus åt vår Gud tillsammans med er.